Czy w nc+ dostępna jest usługa Multiroom?

Tak. O ile do tej pory mogłeś oglądać dwa różne programy w tym samym czasie na dwóch różnych telewizorach, teraz masz możliwość oglądania sześciu różnych programów nawet na sześciu telewizorach. Sprawdź szczegóły >


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>