Czy muszę wymienić dekoder, jeśli chcę skorzystać z oferty nc+?

Jeżeli  korzystasz z  dekodera HD lub HD PVR (dekoder z nagrywarką)  nie jest konieczna wymiana sprzętu na nowy. W innym przypadku, aby w pełni korzystać z oferty nc+, radzimy wymianę dekodera.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>