Czy dekodery nc+ posiadają możliwość odbioru cyfrowej telewizji naziemnej?

Tak, przy użyciu większości dekoderów nc+ można odbierać cyfrową telewizję naziemną. Więcej szczegółów znajdziesz się na stronie z dekoderami.

 


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>