Czy aby skorzystać z oferty platformy nc+ muszę posiadać telewizor HD?

Jeżeli posiadasz telewizor SD, Twój dekoder przetworzy kanały nadawane w jakości HD w taki sposób, abyś oglądał je w najlepszej jakości obrazu i dźwięku, jaką umożliwia Twój telewizor.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>