Czy wskutek połączenia spółek zmieniają się moje dane: numer abonenta, nr konta i inne?

NIE. W związku z połączeniem spółek nie zmienia się Pani/Pana nr Abonenta i nr konta do wpłat. Nie następują żadne zmiany w umowie.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>