Czy w związku z połączeniem spółek dodacie do mojej oferty kanały dostępne wyłącznie w nc+?

NIE. Oferta kanałów pozostaje bez zmian, ponieważ nadal obowiązują warunki, na podstawie których korzysta Pani/Pan z obecnej promocji. Jeżeli chce Pani/Pan oglądać kanały dostępne w nc+, zachęcamy do skorzystania z atrakcyjnych ofert nc+. Poza bogatsza ofertą programową w nc+ dostępne są nowe, udoskonalone dekodery i dodatkowe usługi.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>