Czy połączenie spółek oznacza, że zostałem automatycznie przeniesiony na ofertę nc+?

NIE. Wyłącznie Pan dokonuje wyboru, w którym momencie chce skorzystać z oferty nc+. Samo połączenie spółek nic nie zmienia w Pana umowie. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy zawartej przez Pana ze spółką CANAL+ Cyfrowy S.A., w tym m.in. cena, długość promocji, zakres posiadanej oferty i wszystkie pozostałe ustalenia są nadal wiążące. Od chwili połączenia wykonuje je spółka ITI Neovision S.A.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>