Czy numery kontaktowe do Centrum Abonenta oraz dane do korespondencji pisemnej zmieniają się po połączeniu spółek?

NIE. Numery Telefonicznego Centrum Abonenta 801 044 944 oraz 22 310 47 47 nie zmieniają się. Adres korespondencyjny też pozostaje bez zmian:  

ITI Neovision S.A. skr. pocztowa 2, 02-100 WarszawaITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>