Wpłaciłem pieniądze na konto przypisane do innej, mojej umowy, jak je przeksięgować?

Jeśli wpłaciłeś pieniądze na konto przypisane do innej, Twojej umowy przeksięgowanie może nastąpić
na podstawie pisemnego wniosku.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko Abonenta
  • numer Abonenta na kontrakcie którego zaksięgowano wpłatę
  • numer Abonenta na który ma być przeksięgowana wpłacona kwota
  • informację jaka kwota ma być przeksięgowana
  • odręczny podpis właściciela rachunku z którego dokonano wpłat.

Wymagane jest także przesłanie potwierdzenia wpłat, które mają być przeksięgowane.

Wniosek można wysłać:

  • po zalogowaniu się do internetowego centrum Abonenta na moje.ncplus.pl poprzez zakładkę „NAPISZ DO NAS”
  • na adres e-mail platnosci@ncplus.pl
  • listownie na adres ITI Neovision S.A., 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>