TV Rachunek - na czym polega

TV RACHUNEK to rachunek za usługi nc+ przesyłany co miesiąc na Twój dekoder.

Zawiera on dane niezbędne do dokonania wpłaty oraz informacje dotyczące Twojego rozliczenia, z którymi łatwo możesz się zapoznać wyświetlając TV RACHUNEK na ekranie telewizora.

Nie tylko w dekoderze!

Twoje rachunki w wersji elektronicznej są także dostępne w internetowym centrum Abonenta moje nc+ pod adresem moje.ncplus.pl Tu dodatkowo sprawdzisz stan swoich bieżących płatności oraz dokonasz szybkiej wpłaty.

Zaloguj się do moje.ncplus.pl używając numeru PESEL oraz indywidualnego hasła.
Jeśli nie masz jeszcze konta, utwórz je korzystając ze wskazówek wyświetlanych na ekranie.

Podając nam adres e-mail, co miesiąc rachunki otrzymasz również pocztą elektroniczną.

Jak korzystać z TV RACHUNKU?

W zależności od rodzaju użytkowanego sprzętu, aby wyświetlić TV RACHUNEK

na dekoderach:

BOX+HD (ADB 5800S, ADB 2849/2850ST/2851s)

PVR BOX+ HD 250 GB ( ADB 5800SX dawny nbox HDTV recorder)

turboBOX+ (ADB 5720SX)

mediaBOX+ (ADB 3740SX)

na pilocie od dekodera naciśnij przycisk SETUP, a następnie TV RACHUNEK i potwierdź OK.

Z wyświetlonej listy rachunków wybierz rachunek za bieżący miesiąc i potwierdź OK.

na dekoderach:

BOX+ HD (Sagemcom DSI83, DSI87)

wifiBOX+ (SAGEMCOM DSIW74)

wifiPREMIUMBOX+ (PVR ADB 4740SF)

na pilocie od dekodera naciśnij przycisk MENU, a następnie przyciskami LEWO PRAWO, wybierz TV RACHUNEK i potwierdź OK.

Z wyświetlonej listy rachunków przyciskami GÓRA DÓŁ wybierz dostępny rachunek i potwierdź OK.

W ten sposób wyświetlisz szczegóły wybranego rachunku.

na dekoderach:

PVR BOX+ HD 250 GB Philips

PVR BOX+ HD 500 GB Pace

na pilocie od dekodera naciśnij przycisk MENU, a następnie przyciskami LEWO PRAWO wybierz TV RACHUNEK i potwierdź OK.

Z wyświetlonej listy rachunków przyciskami GÓRA DÓŁ wybierz dostępny rachunek i potwierdź OK.

W ten sposób wyświetlisz szczegóły wybranego rachunku.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

nc+

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>