TV Rachunek - na czym polega

Dotyczy dekoderów:

  • BOX+ HD PVR Ready Sagemcom
  • BOX+ HD Philips
  • PVR BOX+ HD 250 GB Philips
  • PVR BOX+ HD 500 GB Pace

Jeżeli posiadasz dekoder HD, co miesiąc na ekranie Twojego telewizora pojawi się TV RACHUNEK - elektroniczna wersja rachunku.

TV RACHUNEK posiada same zalety!
Zawiera wszystkie informacje dotyczące Twojego rozliczenia, z którymi łatwo i szybko możesz się zapoznać.

Co miesiąc na ekranie telewizora pojawi się informacja o nowym rachunku, a w prawym górnym rogu ekranu koperta. Gdy zapoznasz się ze szczegółami rachunku, koperta i przypomnienia znikną.

Twój rachunek w wersji elektronicznej będzie dostępny również w Internetowym Centrum Abonenta. Możesz go także otrzymywać na swój adres e-mail.

Jak korzystać z TV RACHUNKU?
Jeśli na liście kanałów nie masz jeszcze kanału 190., przeprogramuj dekoder. Wyłącz i włącz dekoder, zaakceptuj , zaproponowane zmiany i przełącz dekoder na jeden z poniższych kanałów:

kanaly
 

Możesz też wyłączyć telewizor i pozostawić dekoder na jednym z podanych kanałów.

Pobranie nowego TV RACHUNKU zostanie potwierdzone komunikatem, który pojawi się na ekranie telewizora.

tv rachunek2
 
Wciśnij OK. na pilocie dekodera, żeby odczytać TV RACHUNEK. Jeśli chcesz go zobaczyć później wciśnij A.

TV RACHUNEK znajdziesz na kanale 190.

Wciśnij + na kanale 190., żeby sprawdzić listę swoich rachunków, indywidualny numer konta do wpłat i termin płatności.

Strzałkami wybierz miesiąc rozliczenia i potwierdź swój wybór wciskając OK.

Symbol koperty  oznacza, że nie zapoznałeś się ze szczegółami rachunku. Zniknie wtedy, gdy to zrobisz.

 tv rachunek3

 
Na ekranie SZCZEGÓŁY znajdziesz informacje szczegółowe dotyczące Twojego rachunku, które są aktualne na dzień jego wystawienia. Wszelkie wpłaty i zmiany w abonamencie zostaną uwzględnione w kolejnym TV RACHUNKU.

 tv rachunek4
 
O nowościach, konkursach i promocjach dowiesz się z ekranu WIADOMOŚĆ DLA CIEBIE. Znajdziesz go wciskając OK. w szczegółach każdego rachunku.

 tv rachunek5
 
Symbol koperty  oznacza, że nie zapoznałeś się ze szczegółami rachunku. Zniknie wtedy, gdy to zrobisz. W każdej chwili możesz skorzystać z ekranu POMOCY wciskając X.

Jeśli chcesz powrócić do oglądania telewizji naciśnij na pilocie symbol WYJŚCIE, a następnie numer kanału, który chcesz oglądać.

Swój rachunek będziesz mógł także sprawdzić w Internetowym Centrum Abonenta w formie e-rachunku.
Jeśli podałeś nam swój adres e-mail, e-rachunek otrzymasz również poczta elektroniczną .

Jeśli zawarłeś Umowę na firmę, fakturę nadal będziesz otrzymywał pocztą .
TV RACHUNEK nie jest dostępny dla Abonentów płacących za pomocą Polecenia Zapłaty, Karty Płatniczej i Gotówką z Góry.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące TV Rachunku


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

nc+

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>