Jak potwierdzić wpłatę?

Jeśli chcesz potwierdzić dokonanie płatności za usługi nc+ prześlij dowód wpłaty:

Wiadomość powinna zawierać dane niezbędne do identyfikacji Abonenta np. nr Abonenta, PESEL

  • oraz potwierdzenie wpłaty w postaci załącznika w formacie pdf, tif lub jpg.
  • faksem na nr 22 310 45 44

Poza dowodem wpłaty faks powinien zawierać dane niezbędne do identyfikacji Abonenta np. nr Abonenta, PESEL.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>