Czy opłacanie abonamentu w nc+ zwalnia mnie z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego?

Abonament za usługi nc+ i abonament radiowo-telewizyjny to niezależne opłaty.

Abonament radiowo-telewizyjny jest obowiązkową opłatą pobieraną przez telewizję publiczną, z tytułu korzystania z odbiorników telewizyjnych i radiowych, nałożoną ustawą z 21 kwietnia 2005 r.

Abonament za usługi nc+ naliczany jest na podstawie indywidualnie podpisywanych umów o świadczenie usług i nie jest w żaden sposób powiązany z Abonamentem RTV, który stanowi dodatkową opłatę.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>