Co zrobić jeśli nie otrzymałem rachunku?

Jeśli nie otrzymałeś rachunku, możesz pobrać jego kopię z serwisu moje.ncplus.pl

Zaloguj się do moje.ncplus.pl używając numeru PESEL oraz indywidualnego hasła.

Jeśli nie masz jeszcze konta, utwórz je korzystając ze wskazówek wyświetlanych na ekranie.

Po zalogowaniu się do serwisu na ekranie głównym wybierz zakładkę „MOJE PŁATNOŚCI”, a następnie kliknij na e-rachunek, który chcesz pobrać.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>