Co zrobić jeśli na moim koncie jest nadpłata?

Jeśli na Twoim koncie do wpłat za usługi nc+ powstała nadpłata to co miesiąc będzie ona pomniejszana o kwotę opłaty za dany miesiąc, aż do wyczerpania nadpłaconych środków.

Jeśli chcesz, aby nadpłacona kwota została przelana na Twoje konto bankowe wymagane jest złożenie pisemnego wniosku.

Wniosek powinien zawierać:

• imię i nazwisko Abonenta

• numer Abonenta na kontrakcie którego występuje nadpłata

• informację jaka kwota ma być zwrócona

• numer rachunku bankowego, na który ma być przelana nadpłata

• odręczny podpis właściciela rachunku, z którego dokonano wpłat.

Wymagane jest także przesłanie potwierdzenia wpłat, na skutek których powstała nadpłata. 

Wniosek można wysłać:

• po zalogowaniu się do internetowego centrum Abonenta na moje.ncplus.pl poprzez zakładkę „NAPISZ DO NAS”

• na adres e-mail platnosci@ncplus.pl

• listownie na adres ITI Neovision S.A., 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8
ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>