Ekranowy Dokument Sprzedaży - na czym polega

Przelew bankowy lub płatność gotówką polega na dokonaniu przez Abonenta wpłaty na podstawie rachunku wystawionego przez nc+.

Każdy rachunek, niezależnie od formy w jakiej został dostarczony, zawiera informacje niezbędne do jego opłacenia w tym numer konta do wpłat, który jest indywidualny dla każdego Abonenta.

Termin płatności upływa 18. dnia każdego miesiąca lub w terminie wskazanym na rachunku. Do tego dnia wpłata powinna się znaleźć na rachunku nc+.

Przelew może być wykonany poprzez bankowość elektroniczną. 

PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ


Płatność gotówką może być zrealizowana przy użyciu wypełnionego formularza zapłaty w oddziale banku, na Poczcie lub przy okazji codziennych zakupów w placówkach z logo:

Potwierdzeniem wpłaty w placówkach handlowych jest paragon.

Płatności gotówkowej można również dokonać na podstawie częściowo wypełnionych formularzy zapłaty, które Abonent może zamówić w Biurze Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 801 044 944, 22 310 47 47 lub adresem: faktura@info2.ncplus.com.pl W zgłoszeniu e-mail prosimy podać dane niezbędne do identyfikacji. W otrzymanym formularzu należy wpisać kwotę z bieżącego rachunku wystawionego przez nc+.    ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

nc+

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>