Jak podpisać umowę z nc+?

Umowę możesz podpisać w następujący sposób:

W ten sposób otrzymasz najkorzystniejsze warunki.

W każdym przypadku niezbędne jest posiadanie przynajmniej jednego dokumentu tożsamości (może to być dowód osobisty lub prawo jazdy).

 

* koszt SMS-a: 0,50 PLN netto (0,62 PLN brutto)


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>