Czy audiodeskrypcja jest dostępna na kanałach nc+?

Tak. Na wybranych programach istnieje możliwość odbierania treści wizualnych przez osoby niewidome lub słabowidzące za pomocą dodatkowych, werbalnych opisów . Przed emisją filmu zostaje wyświetlona plansza informująca, że dany film wyświetlony jest w AUDIODESKRYPCJI.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>