Czy mogę zablokować część kanałów kodem PIN?

Tak, w tym celu wybierz przycisk  MENU na pilocie od dekodera, a następnie przejdź
do zakładki „KONTROLA RODZICIELSKA”. Wybierz opcję „ZMIANA KODU PIN” 
i ustal indywidualny 4-cyfrowy kod blokady, wykorzystując jego domyślną wartość:1234.

Drugim krokiem, jest wybór kanałów, które mają być objęte hasłem. Wybierz opcję „BLOKOWANIE KANAŁÓW” i zaznacz interesujące Cię programy na liście umieszczonej w prawej części ekranu. Stacje objęte blokadą, zostaną oznaczone symbolem kłódki.

Włączenie blokady odbywa się przez ekran „STATUS KONTROLI RODZICIELSKIEJ” 
po zmianie ustawień na „KONTROLA WŁĄCZONA”.ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>