Czy mogę zablokować część kanałów kodem PIN?

Tak – w tym celu wybierz przycisk MENU na pilocie od dekodera, a następnie przejdź do zakładki „USTAWIENIA”.  Wybierz opcję „BLOKADA PROGRAMÓW” i ustal indywidualny 4-cyfrowy kod blokady, wykorzystując w tym celu jego domyślną wartość: 0000.

Drugim krokiem, jest wybór kanałów, które mają być objęte hasłem. W tym celu wybierz opcję „BLOKOWANIE PROGRAMÓW ” i zaznacz interesujące Cię kanały na liście umieszczonej w prawej części ekranu. Stacje objęte blokadą, zostaną oznaczone symbolem kłódki.

Włączenie blokady odbywa się przez ekran „BLOKOWANIE PROGRAMÓW”, przez zmianę pozycji „BLOKOWANIE PROGRAMÓW” na „AKTYWNE”.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>