Czy mogę w dekoderze stworzyć listę swoich ulubionych kanałów?

Tak. Naciśnij na pilocie przycisk MENU i wybierz z zakładki „USTAWIENIA” a następnie opcję „WYBIERZ SWOJE PROGRAMY”.

 

Dalej postępuj według wskazówek wyświetlanych na ekranie.

 


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>