Jak znaleźć i odtworzyć nagrane programy?

Uzyskanie dostępu do nagrań możliwe jest poprzez wciśnięcie klawisza MENU na pilocie dekodera, a następnie wybór za pomocą kursorów w prawo / w lewo zakładki NAGRANIA.

 

Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem OK, na ekranie wyświetli się lista dostępnych nagrań. Korzystając z kursorów góra / dół na pilocie od dekodera i wybierając przyciskiem OK określoną pozycję otrzymasz wgląd do opisu programu oraz dostępnych funkcji. ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>