Jak znaleźć i odtworzyć nagrane programy?

Na dekoderze Box+ITI 5800SX:

Aby przejść do listy nagranych, zarezerwowanych, lub nagrywających się obecnie programów należy nacisnąć przycisk „LIST”

Ważne – istnieje możliwość oglądania nagrywającego się aktualnie programu.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>