Jak znaleźć i odtworzyć nagrane programy?

Dostęp do nagrań możesz uzyskać poprzez wciśnięcie klawisza "MENU" na pilocie i wybrania opcji „MOJE NAGRANIA”.

 

Na ekranie ukazuje się okno z listą wszystkich nagrań. Gdy naciśniesz przycisk OK., pojawi się okno z dostępnymi opcjami.

 

Będąc w tym oknie, możesz rozpocząć odtwarzanie wybranego programu. 


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>