Jak znaleźć i odtworzyć nagrane programy?

Dostęp do nagrań możesz uzyskać poprzez wciśnięcie klawisza "List" na pilocie. Na ekranie ukazuje się okno z listą wszystkich nagrań. Gdy naciśniesz przycisk OK., pojawi się okno z opisem programu. Będąc w tym oknie, możesz rozpocząć odtwarzanie wybranego programu.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>