Jak zmienić wersję językową na wybranych kanałach?

W tym celu naciśnij przycisk "+" na pilocie. Ścieżkę dźwiękową możesz ustawić, zmieniając opcję „JĘZYK” za pomocą przycisków nawigacyjnych i potwierdzając wybór przyciskiem „OK”.

 

Pamiętaj, że zmiany ustawień zostaną wprowadzone natychmiast po ich zatwierdzeniu. Po zmianie kanału lub wyłączeniu terminalu, zostaną przywrócone ustawienia domyślne.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>