Jak zmienić wersję językową na wybranych kanałach?

Aby zmienić wesję językową wybranego kanału należytym celu naciśsnąćnij przycisk "OPT" na pilocie. Wersję językową możesz zmienić, wybierając opcję "Język dźwięku". Jeśli opcja "Język dźwięku" jest nieaktywna, oznacza to, że nadawana jest tylko jedna wersja dźwięku. Ścieżki dźwięku przestrzennego oznaczone są symbolem DD.

 

Pamiętaj, że zmiany ustawień zostaną wprowadzone natychmiast po ich zatwierdzeniu i zostaną zapamiętane również po wyłączeniu dekodera.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>