Jak zaplanować nagranie?

Nagranie można zaplanować na kilka sposobów:

Wciśnij przycisk EPG na pilocie dekodera i wybierz interesującą Cię kategorię. Po zaznaczeniu programu, nacisnąć przycisk R, aby zaplanować nagranie.

Po zaznaczeniu programu wciśnij przycisk INFO na pilocie. Za pomocą kursorów nawigacyjnych pilota od dekodera wybierz kanał oraz program, który ma zostać nagrany 


i naciśnij przycisk R.

2.  Możesz również zaplanować nagranie ręcznie, naciśnij przycisk MENU na pilocie

od dekodera. Wybierz zakładkę USTAWIENIA i pozycję OPCJE NAGRYWANIA 

Ustaw ręcznie parametry nagrywania ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>