Jak zaplanować nagranie?

Rezerwacji nagrania na Dekoderze BOX+ ITI 5800SX  programu dokonujemy przy użyciu EPG.

W tym celu należy po wybraniu danej audycji nacisnąć przycisk "R". Istnieje także ustalenia dokładnego czasu nagrania niezależnie od EPG. Pojawia się komunikat informujący o dokonanej rezerwacji nagrania, po zatwierdzeniu OK nagranie jest zaplanowane.

Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowych nagrań(maksymalnie 40), pod warunkiem jednak, że będą one nadawane o innych porach. Jeżeli dokonamy próby rezerwacji nagrania, które nadawane będzie o tej samej porze, co wcześniej zarezerwowane audycje pojawi się następujący komunikat.

Naciskając przycisk "OK" usuniemy programy kolidujące z wybranym przez nas. Przycisk "BACK" anuluje całą operację.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>