Jak zaplanować nagranie?

Zaplanowanie nagrania jest możliwe na cztery sposoby:

  1. Wciśnij przycisk „MENU” i wybierz „PROGRAM NA 7 DNI”. Po zaznaczeniu programu, naciśnij przycisk „OK”, aby zaplanować nagranie.
  2. Naciśnij przycisk "PILOT" . Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz kanał oraz program, który ma zostać nagrany i naciśnij przycisk „RECORD”.
  3. Wciśnij przycisk "MENU" na pilocie i wybierz „MOJE NAGRANIA”. Po wyświetleniu się lisy nagranych programów, naciśnij „RECORD”. Ustaw kanał, datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia nagrania oraz ewentualną powtarzalność, a następnie wciśnij „OK”.
  4. Wciśnij przycisk „MENU” na pilocie i wybierz „WYSZUKIWANIE AUDYCJI”. Ustal gatunek, kanał, datę oraz porę dnia i naciśnij „OK” po zaznaczeniu „WYSZUKAJ”. Po wybraniu interesującego Cię filmu, wciśnij „OK”, aby zaplanować nagranie.

 

Pamiętaj, że wszystkie zaplanowane nagrania muszą być one nadawane o różnych porach.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>