Jak zaplanować nagranie?

Zaplanowanie nagrania jest możliwe na trzy sposoby:

A.    Wciśnij przycisk „EPG” i wybierz interesującą Cię kategorie wyszukiwania pozycji.
Po zaznaczeniu programu, naciśnij przycisk „R”, aby zaplanować nagranie.

B.    Naciśnij przycisk "List”, a następnie "R", aby uruchomić okno nagrań.  Ustaw kanał, dzień
i przedział czasowy oraz ewentualną powtarzalność nagrywania.

C.    Wciśnij przycisk "Info" na pilocie. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz kanał oraz program, który ma zostać nagrany i naciśnij przycisk "R".

Istnieje możliwość zaplanowania maksymalnie 40 nagrań, pamiętaj jednak,
że muszą być one nadawane o różnych porach . Programy nie mogą być nagrywane jednocześnie na różnych kanałach.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>