Jak włączyć napisy na wybranych kanałach?

W tym celu naciśnij przycisk "OPT" na pilocie, a następnie zmień opcję „JĘZYK NAPISÓW” za pomocą przycisku „W PRAWO”.

 

Pamiętaj, że zmiany ustawień zostaną wprowadzone natychmiast po ich zatwierdzeniu i zostaną zapamiętane również po wyłączeniu dekodera.

Zmiany ustawień będą działać jedynie na wybranym kanale.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>