Jak włączyć napisy na wybranych kanałach?

Aby włączyć napisy, naciśnij przycisk "+" na pilocie. Wyświetlanie napisów możesz zmienić, wybierając opcję "Język napisów". Jeśli opcja "Język napisów" jest nieaktywna, oznacza to, że dla danego programu napisy nie są udostępniane przez nadawcę.

Pamiętaj, że zmiany ustawień zostaną wprowadzone natychmiast po ich zatwierdzeniu. Po zmianie kanału lub wyłączeniu terminalu, zostaną przywrócone ustawienia domyślne.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>