Jak włączyć napisy na wybranych kanałach?

Aby włączyć napisy na ekranie naciśnij przycisk "+" na pilocie. Wyświetlanie napisów możesz zmienić, wybierając opcję "NAPISY".

 

Dostępne wersje napisów będą wyświetlone w nowo otwartym oknie.

 

Pamiętaj, że zmiany ustawień zostaną wprowadzone natychmiast po ich zatwierdzeniu.

Po zmianie kanału lub wyłączeniu terminalu, zostaną przywrócone ustawienia domyślne.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>