Jak zaktualizować oprogramowanie dekodera?

W przypadku wprowadzenia zmian oprogramowania, dekoder automatycznie dokonuje jego aktualizacji, gdy znajduje się w trybie czuwania.

 

Jeżeli urządzenie nie było podłączone do sieci elektrycznej lub nie posiadało dostatecznej jakości sygnału, możesz przyśpieszyć proces wybierając w menu dekodera zakładkę „USTAWIENIA”, a następnie akceptując kolejne ekrany w opcji „AKTUALIZACJA DEKODERA”.

Uwaga - w trakcie aktualizacji oprogramowania nie należy odłączać dekodera od sieci,
gdyż grozi to jego uszkodzeniem.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>