Jakie są sposoby podłączenia dekodera do telewizora?

Dekoder można podłączyć na kilka sposobów w zależności od wykorzystanego przewodu:

  • HDMI – dla odbiorników HD Ready, Full HD oraz Ultra HD/4K
  • HDMI z przejściówką na DVI – dla starszych odbiorników HD Ready lub monitorów wyposażonych tylko w złącze DVI
  • EURO/SCART – dla pozostałych odbiorników

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>