Jak podłączyć dekoder do projektora?

Dekoder wifiBOX+  Sagemcom DSIW74 posiada wyjścia EURO i HDMI. Jeżeli Twój projektor posiada takie wejścia, podłącz kabel, pamiętając o poprawnym ustawieniu formatu sygnału wyjściowego, zgodnie z instrukcją obsługi (tabela z zestawieniem formatów sygnału). Jeżeli Twój projektor nie posiada żadnego z tych wejść, konieczne będzie zastosowanie odpowiedniej przejściówki.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>