Jak podłączyć dekoder do zestawu kina domowego?

Połącz dekoder z telewizorem kablem HDMI oraz uruchom tryb dźwięku AC3 w Menu głównym terminalu.

Podłączenie dekodera i aktywacja usług 

W tym celu wciśnij przycisk MENU na pilocie, a następnie wybierz zakładkę „Ustawienia”. Za pomocą przycisków nawigacyjnych zaznacz „Ustawienia Telewizora”. Tryb AC3 znajduje się w opcji „Ustawienia HD” i odpowiada za obsługę złącza SPDiF.

Taka konfiguracja wymaga oddzielnego wyprowadzenia dźwięku do telewizora dodatkowym kablem audio przy użyciu przewodu koaksjalnego SPIDIF i skonfigurowania posiadanego wzmacniacza.

Alternatywne połączenie zestawu audio (kina domowego), który został wyposażony
w wejścia i wyjście HDMI, jest podłączenie dekodera do zestawu audio, a następnie
wyprowadzenie sygnału oddzielnym przewodem HDMI do telewizora.

 Zanim zdecydujesz się na takie rozwiązanie, upewnij się, że posiadany zestaw kina domowego posiada złącza HDMI obsługujące standard „Pass Trough”.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>