Jak odzyskać dysk twardy po formacie na dekoderze BOX+?

Dekodery BOX+ (2849ST, 2850ST, 2851S) pozwalają na nagrywanie programów oraz udostępniają funkcje PVR (np. zatrzymanie oglądania programu, cofanie) po podłączeniu dysku USB. Dysk przy pierwszym podłączeniu musi zostać przygotowany przez dekoder.  Dotychczasowa zawartość dysku zostaje skasowana, a zapis odbywa się w sposób, którego nie odczytują komputery.

Jeśli użytkownik zechce ponownie skorzystać z dysku do zapisu danych przez komputer,  po podłączeniu do komputera dysk nie będzie widoczny w Eksploratorze Windows. W tej sytuacji należy otworzyć program "Zarządzanie komputerem" (otwierany np. menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy z ikony Mój Komputer i wybieramy "Zarządzaj") i zakładkę "Zarządzanie dyskami". Tam dysk sformatowany przez dekoder BOX+ będzie widoczny (z opisem Nieprzydzielony) i można przeprowadzić formatowanie potrzebne dla komputera.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>