Gdzie w dekoderze znajdę kartę dekodującą?

W zależności od posiadanego modelu dekodera karta dekodująca może znajdować się w czytniku umieszczonym na:

  • przednim panelu,
  • przednim panelu dekodera pod klapką,
  • z boku dekodera.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>