Do czego służy wejście USB w dekoderze?

Do podłączenia zewnętrznego dysku twardego, ponieważ dekoder SAGEMCOM DSIW74

jest urządzeniem PVR-Ready. Minimalna pojemność podłączanego nośnika to 4 GB dla działania funkcji timeshifting oraz 8 GB do zapisywania nagrań. Media Player działa bez względu na pojemność dysku sformatowanego w systemie FAT lub FAT32.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>