Do czego służy wejście USB w dekoderze?

Gniazdo służy do podłączenia zewnętrznego dysku twardego. Na dekoderze turboBOX+ można odtwarzać wcześniej zapisane materiały. Terminal posiada możliwość odkodowania plików w następujących formatach:

  • Video: MPEG4, LIBX264, MPEG2VIDEO, H264, LIBX264RGB
  • Audio: ACC, HE-AACV1, DD, DD+, MP3
  • Obraz: JPG, PNG, GIF

Do gniazda USB można również podłączyć zewnętrzny tuner DVB-T.ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>