Do czego służy wejście USB w dekoderze?

Wejście USB w dekoderze służy do podłączenia zewnętrznego dysku twardego. Ponieważ dekoder jest urządzeniem PVR-Ready  który umożliwia nagrywanie programów. Minimalna pojemność podłączanego nośnika to 80GB. Funkcjonalność jest niedostępna , jeżeli dekoder wydany jest do opcji Multiroom Premium HD.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>