Dekoder nie reaguje na pilota. Co zrobić?

Upewnij się, że baterie są poprawnie włożone do pilota i nie są wyczerpane.

Wyciągnij baterie z pilota, naciśnij klika przycisków (zwłaszcza, te które są zlokalizowane
w okolicach przycisku OK), a następnie włóż baterie do pilota.

Jeżeli powyższe działania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu odłącz dekoder od prądu
na 10s.ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>