Dekoder nie reaguje na pilota. Co zrobić?

Upewnij się, że baterie są poprawnie włożone do pilota i nie są wyczerpane oraz, że dioda przy przycisku TV jest wyłączona. Jeżeli się świeci, wciśnij przycisk TV, aby ją wyłączyć.

Wyciągnij baterie z pilota, naciśnij kilka przycisków (zwłaszcza zlokalizowane w okolicach przycisku "OK"), a następnie włóż baterie do pilota.

Jeżeli powyższe działania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu odłącz dekoder od prądu na 10s


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>