Czy mój dekoder nc+ sam się wyłączy, jeśli nie będę z niego korzystał?

Twój dekoder automatycznie przejdzie do trybu standby, jeśli przez 4 godziny nie wciśniesz
żadnego przycisku na pilocie. Okres bezczynności skutkujący wyłączeniem dekodera można
zmienić, wybierając na pilocie przycisk SETUP, a następnie w zakładce „Ustawienia”,
opcję „Oszczędzanie Energii”.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>