Jak korzystać z serwisów internetowych na dekoderze?

Serwisy internetowe dekodera WiFi Premiumbox+ możesz uruchomić naciskając klawisz „MENU” na pilocie dekodera a następnie wybierając opcje nc+go TV lub radio.

Wymagania:

Dostęp do części usług zależy od posiadanej oferty.

Korzystanie z aplikacji wymaga podłączenia dekodera do Internetu.ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>