Jak korzystać z serwisów internetowych na dekoderze?

Po podłączeniu dekodera ultraBOX+ Pace do Internetu, naciśnij przycisk MENU, a następnie wybierz opcję SERWISY INTERNETOWE.

 

Dostępne na terminalu aplikacje to:
  • TUBA.FM
  • Moje Polskie Radio

 


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>