Czy mając dekoder nc+ mogę odbierać naziemną telewizję cyfrową?

Na dekoderach nc+ BOX+ (model ITI 2849 oraz ITI 2850ST),  istnieje możliwość odbioru cyfrowej telewizji naziemnej.

Aby odbierać cyfrową telewizję naziemną wystarczy przełączyć zwykłą (naziemną) antenę telewizyjną z telewizora do dekodera i wyszukać programy.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>