Czy materiały nadawane w 3D można nagrywać na dysk mojego dekodera? Ile miejsca będą zajmowały takie nagrania?

Tak. Materiały nadawane w 3D można z powodzeniem nagrywać na wbudowany dysk twardy. Będą zajmowały na nim podobną ilość miejsca, co zwykłe materiały HD.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>