Czy mogę oglądać audycje 3D na moim dekoderze nc+?

Nie, programy nadawane w technologii 3D mogą być odbierane wyłącznie przez dekodery odbierające kanały w wysokiej rozdzielczości (BOX+, ultraBOX+, turboBOX+ i mediaBOX+)


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>